Palace Road c.1895

Een typisch historisch damast, waarvan de ontwerpbron oorspronkelijk een geweven zijde was uit de 19e eeuw. Dit effect wordt nu door de druktechniek nagebootst. Net als bij het ontwerp ‘High Street’ uit de collectie London Wallpapers III, zijn er van dit patroon drie voorbeelden bekend, afkomstig van meerdere locaties, wat het aannemelijk maakt dat het op vrij aanzienlijke schaal geproduceerd werd vanaf de 18e tot het einde van de 19e eeuw. Dit komt overeen met de productiemogelijkheden van de behangindustrie in die periode.